Dla rodziców

Priorytety szkolne Kryteria ocen z zachowania Prawa i obowiązki ucznia Punkty dodatnie i ujemne Ocenianie Prawa dziecka Statut Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim

Szkolny §

Priorytety szkolne

   WIODĄCE ZADANIA SZKOŁY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM: 

 

·        Jak najlepsze przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego.

·        Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do bieżącego planowania pracy szkoły.

·        Zdecydowane przeciwstawienie się arogancji, wulgaryzmowi i agresji wśród uczniów.

·        Podjęcie działań zmierzających do poprawy frekwencji i eliminowania nieusprawiedliwionych nieobecności.

·        Efektywne nauczanie języków obcych.

·        Współpraca z rodzicami.

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim
    ul. Tarnowska 158
    33 - 131 Łęg Tarnowski
  • 14-645-11-87

Galeria zdjęć