Dla rodziców

Nasz Patron Nadanie szkole imienia - 22 maja 2011r. Historia Pałacu Historia w kamieniu... Bibliografia Misja naszego gimnazjum Samorząd Uczniowski Prezentacje szkoły Nasze osiągnięcia Akcje, w których uczestniczymy IMPULS MAGNUM

O szkole

Nasz Patron

Poniższy artykuł przedstawia skróconą historię rodzin Męcińskich i Zborowskich, poczynając od budowniczego dworu w Partyniu. Znaleźć w nim można informacje dotyczące potomków Józefa Gabriela Męcińskiego i ich związków z tutejszym pałacem.

A historia rozpoczyna się tak: Budowniczym pałacu był Józef Gabriel Męciński – powstaniec styczniowy, który za swoje bohaterstwo na polu walki odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. Po powstaniu prześladowany w Królestwie Polskim, uciekł do Galicji i tu ożenił się z Heleną Dobrzyńską, córką właściciela Łęgu ad Partyń – Antoniego Aleksandra Dobrzyńskiego. Męciński, jako nowy właściciel wsi, był radnym powiatowym tarnowskim i dąbrowskim, a w 1887 roku został posłem na Sejm Krajowy we Lwowie i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 7 kadencji do 1914 r. Józef i Helena mieli dwie córki: Helenę i Różę. Starsza z nich Helena przejęła majątek, który wniosła w wiano swojemu mężowi Janowi Zborowskiemu, właścicielowi nieodległych Zgłobic.

Helena Zborowska żywo interesowała się literaturą, poezją i dziennikarstwem. Pod pseudonimem Blanka Halicka opublikowała kilkanaście powieści i nowel traktujących m.in. o okresie powstania styczniowego. Jan Zborowski był w młodości rotmistrzem w wojsku austriackim, posiadał tytuł szambelana dworu cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa. W sierpniu 1914 roku Jan przekazał spore sumy na potrzeby tworzących się Legionów Polskich.

Doczekali się trojga potomstwa: synów Andrzeja i Aleksandra oraz córki Ireny. Najstarszy z rodzeństwa Andrzej zmarł bardzo młodo służąc w wojsku. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Młodszy od niego o dwa lata brat Aleksander w 1920 roku z woli matki przejął zarząd majątkiem Łęg – Partyń, a po jej śmierci w 1943 roku, stał się jego jedynym właścicielem. Siostra Andrzeja i Aleksandra – Irena była artystką – malarką. Jej autorstwa są między innymi obrazy w głównym ołtarzu kościoła w Łukowej oraz na ołtarzu w kaplicy grobowej w Partyniu. Malarka zmarła młodo – w wieku 27 lat, przebywając na leczeniu w sanatorium Arco we Włoszech.

         Ostatni właściciel Partyniu – Aleksander – w latach 30. XX wieku pełnił funkcję pierwszego wójta zbiorczej gminy Klikowa, której między innymi podlegała wieś Łęg. Podczas II wojny światowej działał w Armii Krajowej, a jego majątek stał się azylem dla wielu uciekinierów, działaczy ruchu oporu oraz represjonowanej przez niemieckiego okupanta ludności żydowskiej. W 1945 roku na mocy tzw. reformy rolnej Zborowscy zostali pozbawieni majątku i zmuszeni do wysiedlenia. Aleksander i Maria pozostawili czterech synów. Każdy z nich urodził się w majątku rodowym w Partyniu. Najstarszy Zygmunt był naukowcem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Młodszy Henryk ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, następnie przez prawie cztery dekady pracował w katowickiej Energetyce. To właśnie Henryk przechował wiele bezcennych fotografii i informacji dokumentujących historię pałacu i ludzi, którzy w nim mieszkali. Trzeci co do starszeństwa – Jan przez wiele lat pracował w zakładach przemysłu rolniczego. Natomiast najmłodszy z nich Andrzej ukończył w 1956 roku w Katowicach Wydział Wokalny Wyższej Szkoły Muzycznej. Był między innymi solistą w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Koszalińskiej, a także w Polskim Radiu. Spośród czterech synów ostatniego właściciela dworu żyje jeszcze dwóch.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim
    ul. Tarnowska 158
    33 - 131 Łęg Tarnowski
  • 14-645-11-87

Galeria zdjęć